BIULETYN | BLOG | LINKI
Akcja 1% PIT

Przekaż 1% podatku.


Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.
Przekaż 1% naszej organizacji

Skrót sprawozdania za 2006 rok

Psy w azylu w 2006 roku:
    stan pocz.| nowe | śmierć | adopcja | stan końc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
90 233 5 187 131
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Przychody:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
zbiórka publiczna 794.000
dotacja z Urzędu Miasta Warszawy 50.000
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
razem przychody: 844.000

Koszty:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
prowadzenie azylu w Falenicy: 263.000
w tym: - płace brutto 135.000
- karma 76.000
- materiały i wyposażenie 11.000
- usługi: prąd, gaz, śmieci 20.000
- telefony 11.000
- transport 9.000
- pozostałe 1.000
usługi wet. - leczenie i sterylizacja 333.000
opieka poza azylem (bez leczenia) 106.000
Biuro Ochrony Zwierząt 58.000
promocja, edukacja 80.000
pomoc innym podmiotom 92.000
w tym: - prog. pomocy zakładom... 78.000
- Ratujmy Razem 12.000
- Partnerzy 2.000
koszty administracyjne Fundacji 66.000
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
razem koszty: 998.000

W 2006 roku Fundacja miała niemal dwukrotnie wyższe przychody niż w roku poprzednim. Głównie dzięki dotacjom od ponad 6 tys. osób z całej Polski. Średnia wysokość jednorazowej dotacji wynosiła ok. 130 zł. Ponad połowa wpływów, ok. 530.000 złotych, wiązała się z odpisem 1% podatku na OPP.

Wzrosły koszty działania azylu jak i ilość zwierząt. Wynosiły 1.400 zł w przeliczeniu na jedną adopcję.

Najwięcej, bo 36% wszystkich pieniędzy, wydaliśmy na leczenie i sterylizację. Leczyliśmy zwierzęta "własne" i wspieraliśmy licznych opiekunów bezdomnych zwierząt.

Zapewnialiśmy opiekę bezdomnym zwierzętom poza naszym azylem w różnych formach: dokarmiania, hotelowania, opieki po leczeniu, pomocy opiekunom, różnych interwencji.

Biuro Ochrony Zwierząt przygotowało raport "Hycel 2005" na temat traktowania bezdomnych zwierząt przez gminy (opublikowany w styczniu 2007) i uczestniczyło w szeregu postępowań administracyjnych i karnych.

Promocja i edukacja to nasze publikacje, ogłoszenia i imprezy (konkurs "Zwierzęta i My"). Jedna złotówka wydana na kampanię "jednego procenta" odpowiadała 13 zł wpływów z tego tytułu.

W 2006 r. po raz pierwszy wspieraliśmy pokrewne nam inicjatywy opieki nad zwierzętami w formie zbiórek celowych. Około 15% darowanych nam pieniędzy darczyńcy przeznaczali na wsparcie innych podmiotów lub konkretny cel.

Koszty administracyjne Fundacji to płace, księgowość, opłaty sądowe, koszty biurowe, telefony, Internet i inne. Stanowiły 7% wydatków.

W 2006 r. koszty działania Fundacji były wyższe od przychodów, co odpowiada zadłużeniu Fundacji, głównie wobec lecznic weterynaryjnych.

(wszystkie liczby zaokrąglone do pełnych tysięcy)


 

Zobacz nasze sprawozdania za inne lata.