BIULETYN | BLOG | LINKI
 • Kontrola z dnia 03.09.2009
  Akcja 1% PIT

  Przekaż 1% podatku.


  Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.
  Przekaż 1% naszej organizacji

 • Psi Anioł > Fundacja > Sprawozdania > Sprawozdania z kontroli > Kontrola z dnia 03.09.2009

  Kontrola z dnia 03.09.2009r.

  Powiatowy Inspektor Weterynarii                                                    Warszawa,dn.03.09.2009r. 00-735Warszawa, ul. Gagarina 15                                                                                              tel. 0-22 (prefiks) 840-43-33
  Protokół z kontroli
  przeprowadzonej w dniach 03.09.2009r. w Fundacji ,,Azyl pod Psim Aniołem’’ przy ul. Kosodrzewiny 7/9, 04-979 Warszawa
  Jednostka kontrolująca:
                    Powiatowy Inspektor Weterynarii w Warszawie ul. Gagarina 15, 00-753 Warszawa.
  Podstawa prawna:
                    Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657).
  Zakres kontroli:
  Kontrola dobrostanu zwierząt oraz spełnienie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla zwierząt.
  Kontrolę przeprowadził:
  inspektor weterynarii: Dariusz Gąsecki i Olga Grądziel
  Informacji i wyjaśnień w imieniu kontrolowanej jednostki udzielił:
  Pani Sylwia Postek- specjalista ds. adopcji.
  Ustalenia kontroli:
     Fundacja ,, Azyl pod Psim Aniołem’’ w Warszawie przy ul. Kosodrzewiny 7/9 zlokalizowane jest w bliskiej zabudowie domów mieszkalnych. Teren na którym zlokalizowane jest schronisko jest utwardzony, ogrodzony drucianą siatką i betonowym parkanem. Podczas kontroli stwierdzono 32 boksy, w których łącznie znajduje się 95 psów i 3 boksy w których znajduje się łącznie 36 kotów. Boksy zapewniają swobodne poruszanie się zwierząt, są oznakowane tabliczkami, na których widnieje nr boksu, imię psa, kota, nr ewidencyjny psa. W boksach znajdują się budy, chroniące zwierzęta przed słońcem i deszczem. Boksy dla psów są wykonane z materiałów niepowodujących urazów i kontuzji zwierząt oraz wykonane w sposób uniemożliwiający ucieczkę. Na terenie Fundacji znajdują się 3 wybiegi dla kotów, ogrodzone drucianą siatką. Podczas kontroli wszystkie zwierzęta na terenie Fundacji miały dostęp do wody pitnej. Według oświadczenia Pani Sylwii Postek – przedstawiciela kontrolowanej jednostki zwierzęta w Fundacji są karmione przede wszystkim suchą karmą, a zwierzęta chore w zależności od potrzeb suchą karmą oraz mokrą w puszkach z linii diet weterynaryjnych. Według oświadczenia Pani Sylwii Postek opieką weterynaryjną pełnią następujące lecznice: ,,ELWET’’ przy ul. Al. Niepodległości 24/30, lecznica lek. Wet Magdaleny Olszewskiej przy ul. Orłowskiego 48. Na co dzień  opiekuje się zwierzętami 5- 6 osób (pracownicy) oraz wolontariusz (aktualnie 32 os.). Zwierzęta posiadają aktualne szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz inne szczepienia profilaktyczne, są odrobaczone oraz stosowana jest profilaktyka przeciwpchelna.                                                                                  
   
   Raport z wizytacji schroniska dla bezdomnych zwierząt 2008