BIULETYN | BLOG | LINKI
Akcja 1% PIT

Przekaż 1% podatku.


Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.
Przekaż 1% naszej organizacji

Sprawozdanie za 2004 rok

Psy w azylu w 2004 roku:

    stan pocz.| nowe | śmierć | adopcja | stan końc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
54 250 9 206 89
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Przychody Fundacji:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
zbiórka publiczna 122.638
dotacja z Urzędu Miasta Warszawy 60.000
dotacja z Fundacji Batorego 25.000
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
razem przychody: 207.638

Wydatki

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
azyl: 105.397
w tym: - karma 41.908
- remonty 19.321
- pozostałe koszty 44.168
opieka wet. i sterylizacja (azyl i poza) 60.407
pomoc dla zwierząt poza azylem (bez wet.) 8.789
promocja, edukacja 1.918
Biuro Ochrony Zwierząt 4.185
koszty ogólne Fundacji 10.369
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
razem wydatki: 191.066

Pozostałe koszty funkcjonowania Azylu, poza karmą dla zwierząt i remontami, obejmowały:

  • opłaty za prąd, telefon, wywóz śmieci, gaz do kuchni
  • wyposażenie: budy, smycze i obroże, miski, klatki, garnki, narzędzia itp.
  • środki czystości, lekarstwa i środki medyczne
  • transport zwierząt (paliwo, utrzymanie samochodu),

Remonty obejmowały:

  • remont i wyposażenie kuchni, zbudowanie osobnego wejścia,
  • remont wewnątrz domu (łazienka, przedpokój)
  • rozgrodzenie części administracyjnej od części z boksami dla psów
  • liczne naprawy

Promocja i edukacja: konkurs plastyczny "Zwierzęta i My - wspólny świat" wpłynęło dwa tysiące prac dzieci i młodzieży z całej Polski. 200 prac pokazaliśmy na wystawie pokonkursowej. Aukcja prac dzieci przyniosła dochód na sumę 6.000 zł.

Koszty ogólne Fundacji to głównie prowadzenie księgowości, opłaty bankowe i sądowe, korespondencja, telefony, Internet.

Dotacja dla Fundacji od Urzędu Miasta Warszawy na rok 2004 przekazana została nam w lipcu 2004. Wydatkowaliómy ją na leczenie zwierząt (w tym sterylizację) i na karmę.

Nasze Biuro Ochrony Zwierząt przygotowywało, finansowany przez Fundację Batorego, raport na temat sposobu rozwiązywania problemu bezdomnych zwierząt przez gminy.


 

Zobacz nasze sprawozdania za inne lata.