BIULETYN | BLOG | LINKI
Akcja 1% PIT

Przekaż 1% podatku.


Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.
Przekaż 1% naszej organizacji

Skrót sprawozdania za 2005 rok

Psy w azylu w 2005 roku:
    stan pocz.| nowe | śmierć | adopcja | stan końc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
89 206 22 183 90
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Przychody:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
zbiórka publiczna 442.000
dotacja z Urzędu Miasta Warszawy 41.000
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
razem przychody: 483.000

Wydatki:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
prowadzenie azylu w Falenicy: 181.000
w tym: - płace brutto 63.000
- karma 58.000
- materiały i wyposażenie 33.000
- usługi: prąd, gaz, śmieci 15.000
- telefon 6.000
- pozostałe 6.000
usługi wet. - leczenie i sterylizacja 120.000
opieka poza azylem (bez leczenia) 41.000
Biuro Ochrony Zwierząt 60.000
promocja, edukacja 3.000
koszty administracyjne Fundacji 26.000
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
razem wydatki: 431.000

Fundacja ma własne, trwałe źródło przychodów. W 2005 roku ponad 90% przychodów pochodziło z ciągłej zbiórki publicznej. Wspierało nas 2,5 tysiąca mniej i bardziej stałych darczyńców w całej Polski. Średnia wysokość jednorazowej dotacji wynosiła ok. 50 zł. Większość przychodów, ok. 300.000 złotych, uzyskaliśmy z odpisu 1% podatku na OPP.

Samo utrzymanie azylu stanowiło mniej jak połowę wydatków Fundacji. Prawie tyle samo wydaliśmy na leczenie zwierząt i opiekę nad nimi niezależnie od ew. konieczności umieszczenia w azylu. Wspieraliśmy licznych opiekunów bezdomnych zwierząt w kosztach leczenia i sterylizacji.

Biuro Ochrony Zwierząt opublikowało w kwietniu 2005 raport "Hycel 2004" na temat sposobu rozwiązywania problemu bezdomnych zwierząt przez gminy i prowadzi szereg postępowań administracyjnych i karnych.

Koszty administracyjne Fundacji to prowadzenie księgowości, opłaty sądowe, koszty biurowe, telefony, Internet. Stanowiły 6% wydatków.

(wszystkie liczby zaokrąglone do pełnych tysięcy)

07.12.2005: Fundacja Azylu pod Psim Aniołem wyróżniona za efektywność zbierania 1% podatku w 2005 roku w konkursie zorganizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. (werdykt)


 

Zobacz nasze sprawozdania za inne lata.