BIULETYN | BLOG | LINKI

Psi Anioł > Fundacja > Sprawozdania > Sprawozdania z kontroli

Kontrola z dnia 14.06.2005

Fotokopia protokołu kontroli Azylu z dnia 14.06.2005

str. 1

str. 2

str. 3

Kontrola z dnia 26.03.2004

Odpis protokołu kontroli Azylu z dnia 26.03.2004

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie
00-564-Warszawa, ul. Koszykowa 8
tel. 622-91-93

Falenica, dn. 26.03.2004 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI AZYLU DLA ZWIERZĄT

W dniu 26.03.2004 r. została przeprowadzona kontrola azylu dla zwierząt przy ul. Kosodrzewiny 7/9 w Warszawie -Falenicy, którego właścicielem jest p. Agnieszka Brzezińska. Kontrola została przeprowadzona w obecności p. Agnieszki Brzezińskiej i p. Tadeusza Wypycha

Ustalenia kontroli:

Na działce o pow. 1600 m2 znajduje się 16 kojców dla psów, 3 kojce dla kotów, pomieszczenie gospodarcze przeznaczone na kuchnię (osobny budynek), budynek mieszkalny częściowo przeznaczony na schronienie dla psów i kotów starszych i trudno adoptujących się.

Liczba zwierząt obecnie przebywających: 58 psów, 38 kotów. W trakcie wyposażania jest gabinet lekarski dobudowany do budynku mieszkalnego. Kartoteka zwierząt prowadzona jest komputerowo (opis zwierzęcia, zdjęcie, nr. zwierzęcia, cechy psychiczne, gdzie i kiedy znaleziony, data szczepień, przez kogo ew. adoptowany). Oddzielnie prowadzona jest kartoteka zwierząt adoptowanych z oświadczeniami właścicieli.

Opiekę weterynaryjną sprawują:
- lek wet. Magdalena Olszewska,
- lek wet. Piotr Chodorek,
- Klinika Małych Zwierząt SGGW,
- klinika "Wawer", ul. 27 grudnia 5a

Zwierzęta są odrobaczane, szczepione przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym, prowadzona jest sterylizacja i kastracja oraz leczenie kliniczne w razie potrzeby. Zwierzęta są żywione głównie suchą karmą, mają dostęp do wody, podawane jest również surowe mięso, makaron, karma puszkowana. Wybudowane są dwa boksy na kwarantannę dla nowo przyjętych zwierząt. Dzielnica Wawer zapewnia wywóz odpadów (specjalny kontener).

Stwierdzono nieprawidłowości:
- brak podpisanej umowy z zakładem utylizacyjnym,
- brak numeracji boksów i bezpośredniego oznakowania zwierząt,
- najbliższy budynek mieszkalny znajduje się w odległości 100 m.,
- brak książki dezynfekcji boksów, brak ewidencji,
- brak książki eutanazji i padnięć
- brak pomieszczenia na zwłoki zwierząt

Kontrolę przeprowadzili:
lek. wet. Iwona Radziewicz (z-ca Powiatowego Lekarza Wet. w Warszawie)
lek. wet. Marcin Przygocki
z udziałem Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy d/s zwierząt - lek. wet. Doroty Będkowskiej.

(podpisy)

Kontrola z dnia 03.09.2009r.

Powiatowy Inspektor Weterynarii                                                    Warszawa,dn.03.09.2009r. 00-735Warszawa, ul. Gagarina 15                                                                                              tel. 0-22 (prefiks) 840-43-33
Protokół z kontroli
przeprowadzonej w dniach 03.09.2009r. w Fundacji ,,Azyl pod Psim Aniołem’’ przy ul. Kosodrzewiny 7/9, 04-979 Warszawa
Jednostka kontrolująca:
                  Powiatowy Inspektor Weterynarii w Warszawie ul. Gagarina 15, 00-753 Warszawa.
Podstawa prawna:
                  Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657).
Zakres kontroli:
Kontrola dobrostanu zwierząt oraz spełnienie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla zwierząt.
Kontrolę przeprowadził:
inspektor weterynarii: Dariusz Gąsecki i Olga Grądziel
Informacji i wyjaśnień w imieniu kontrolowanej jednostki udzielił:
Pani Sylwia Postek- specjalista ds. adopcji.
Ustalenia kontroli:
   Fundacja ,, Azyl pod Psim Aniołem’’ w Warszawie przy ul. Kosodrzewiny 7/9 zlokalizowane jest w bliskiej zabudowie domów mieszkalnych. Teren na którym zlokalizowane jest schronisko jest utwardzony, ogrodzony drucianą siatką i betonowym parkanem. Podczas kontroli stwierdzono 32 boksy, w których łącznie znajduje się 95 psów i 3 boksy w których znajduje się łącznie 36 kotów. Boksy zapewniają swobodne poruszanie się zwierząt, są oznakowane tabliczkami, na których widnieje nr boksu, imię psa, kota, nr ewidencyjny psa. W boksach znajdują się budy, chroniące zwierzęta przed słońcem i deszczem. Boksy dla psów są wykonane z materiałów niepowodujących urazów i kontuzji zwierząt oraz wykonane w sposób uniemożliwiający ucieczkę. Na terenie Fundacji znajdują się 3 wybiegi dla kotów, ogrodzone drucianą siatką. Podczas kontroli wszystkie zwierzęta na terenie Fundacji miały dostęp do wody pitnej. Według oświadczenia Pani Sylwii Postek – przedstawiciela kontrolowanej jednostki zwierzęta w Fundacji są karmione przede wszystkim suchą karmą, a zwierzęta chore w zależności od potrzeb suchą karmą oraz mokrą w puszkach z linii diet weterynaryjnych. Według oświadczenia Pani Sylwii Postek opieką weterynaryjną pełnią następujące lecznice: ,,ELWET’’ przy ul. Al. Niepodległości 24/30, lecznica lek. Wet Magdaleny Olszewskiej przy ul. Orłowskiego 48. Na co dzień  opiekuje się zwierzętami 5- 6 osób (pracownicy) oraz wolontariusz (aktualnie 32 os.). Zwierzęta posiadają aktualne szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz inne szczepienia profilaktyczne, są odrobaczone oraz stosowana jest profilaktyka przeciwpchelna.                                                                                  
 
 Raport z wizytacji schroniska dla bezdomnych zwierząt 2008