BIULETYN | BLOG | LINKI
Akcja 1% PIT

Przekaż 1% podatku.


Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.
Przekaż 1% naszej organizacji

Psi Anioł > Aktualności

Dotacja od Urzędu Miasta (2004-08-12)

Otrzymujemy dotację od Urzędu Miasta, (60.000 zł w trzech miesięcznie rozliczanych ratach po 20.000 zł) z przeznaczeniem na opiekę weterynaryjną i karmę. Dofinansowany jest także konkurs "Zwierzęta i my – wspólny świat".


Inne aktualności: