BIULETYN | BLOG | LINKI
Akcja 1% PIT

Przekaż 1% podatku.


Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.
Przekaż 1% naszej organizacji

Psi Anioł > Aktualności

Urzędowa kontrola Powiatowego Lekarza Weterynarii (2004-03-09)

W Azylu przeprowadzona została urzędowa kontrola Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Odpis protokołu kontroli Azylu z dnia 26.03.2004

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie
00-564-Warszawa, ul. Koszykowa 8
tel. 622-91-93

Falenica, dn. 26.03.2004 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI AZYLU DLA ZWIERZĄT

W dniu 26.03.2004 r. została przeprowadzona kontrola azylu dla zwierząt przy ul. Kosodrzewiny 7/9 w Warszawie -Falenicy, którego właścicielem jest p. Agnieszka Brzezińska. Kontrola została przeprowadzona w obecności p. Agnieszki Brzezińskiej i p. Tadeusza Wypycha

Ustalenia kontroli:

Na działce o pow. 1600 m2 znajduje się 16 kojców dla psów, 3 kojce dla kotów, pomieszczenie gospodarcze przeznaczone na kuchnię (osobny budynek), budynek mieszkalny częściowo przeznaczony na schronienie dla psów i kotów starszych i trudno adoptujących się.

Liczba zwierząt obecnie przebywających: 58 psów, 38 kotów. W trakcie wyposażania jest gabinet lekarski dobudowany do budynku mieszkalnego. Kartoteka zwierząt prowadzona jest komputerowo (opis zwierzęcia, zdjęcie, nr. zwierzęcia, cechy psychiczne, gdzie i kiedy znaleziony, data szczepień, przez kogo ew. adoptowany). Oddzielnie prowadzona jest kartoteka zwierząt adoptowanych z oświadczeniami właścicieli.

Opiekę weterynaryjną sprawują:
- lek wet. Magdalena Olszewska,
- lek wet. Piotr Chodorek,
- Klinika Małych Zwierząt SGGW,
- klinika "Wawer", ul. 27 grudnia 5a

Zwierzęta są odrobaczane, szczepione przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym, prowadzona jest sterylizacja i kastracja oraz leczenie kliniczne w razie potrzeby. Zwierzęta są żywione głównie suchą karmą, mają dostęp do wody, podawane jest również surowe mięso, makaron, karma puszkowana. Wybudowane są dwa boksy na kwarantannę dla nowo przyjętych zwierząt. Dzielnica Wawer zapewnia wywóz odpadów (specjalny kontener).

Stwierdzono nieprawidłowości:
- brak podpisanej umowy z zakładem utylizacyjnym,
- brak numeracji boksów i bezpośredniego oznakowania zwierząt,
- najbliższy budynek mieszkalny znajduje się w odległości 100 m.,
- brak książki dezynfekcji boksów, brak ewidencji,
- brak książki eutanazji i padnięć
- brak pomieszczenia na zwłoki zwierząt

Kontrolę przeprowadzili:
lek. wet. Iwona Radziewicz (z-ca Powiatowego Lekarza Wet. w Warszawie)
lek. wet. Marcin Przygocki
z udziałem Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy d/s zwierząt - lek. wet. Doroty Będkowskiej.

(podpisy)


Inne aktualności: