BIULETYN | BLOG | LINKI
Akcja 1% PIT

Przekaż 1% podatku.


Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.
Przekaż 1% naszej organizacji

Psi Anioł > Aktualności

Fundacja Azylu pod Psim Aniołem podczas zbiórki publicznej, przeprowadzonej w dniu 11.12.2011 w lokalu „Kępa Cafe” przy. ul. Finlandzkiej 12a w Warszawie zebrała łącznie 831zł 77 gr (pozwolenie nr AO/451/2011 wydane przez Prezydenta Miasta St (2012-01-09)

Fundacja Azylu pod Psim Aniołem podczas zbiórki publicznej, przeprowadzonej w dniu 11.12.2011 w lokalu „Kępa Cafe” przy. ul. Finlandzkiej 12a w Warszawie zebrała łącznie 831zł 77 gr (pozwolenie nr AO/451/2011 wydane przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy). Cały dochód został przeznaczony na na zakup karmy, leczenie, opiekę weterynaryjną dla zwierząt, pozostających pod opieką fundacji, co jest zgodne z celem statutowym fundacji.


Inne aktualności: