BIULETYN | BLOG | LINKI
Akcja 1% PIT

Przekaż 1% podatku.


Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.
Przekaż 1% naszej organizacji

Psi Anioł > Aktualności

Koteria (2007-01-03)

Fundacja tworzy projekt "Koteria". Ma ona na celu pomoc miejskim kotom poprzez uruchomienie nieodpłatnego punktu sterylizacyjno-adopcyjnego. Składamy wniosek o fundusze.


Inne aktualności: