BIULETYN | BLOG | LINKI
Akcja 1% PIT

Przekaż 1% podatku.


Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.
Przekaż 1% naszej organizacji

Psi Anioł > Pokój prasowy

Informacja dla mediów

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o naszej Fundacji

oraz treścią listu intencyjnego: