BIULETYN | BLOG | LINKI
Akcja 1% PIT

Przekaż 1% podatku.


Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.
Przekaż 1% naszej organizacji

Psi Anioł > Azyl > ABC Adopcji

O adopcji

Warunki adopcji

  • Celem adopcji jest dobro zwierzęcia.
  • O adopcji decyduje Agnieszka Brzezińska.
  • Adopcja może być dokonana tylko osobiście, przez konkretną, dorosłą osobę.
  • Adoptowane zwierzę nie może być przekazane innej osobie.
  • Adoptujący może w każdej sytuacji zwrócić zwierzę do Azylu.
  • Adoptujący zobowiązuje się informować Fundację o losie zwierzęcia (zaginięcie, ciężka choroba, śmierć).
  • Fundacja rezerwuje sobie prawo wpływu na los zwierzęcia, do anulowania adopcji i jego  odebrania włącznie, jeśli uzna, że warunki umowy adopcyjnej nie są respektowane.
  • Adopcja jest bezpłatna

Polityka adopcji

Zasadniczo wydajemy zwierzęta tylko mieszkańcom Warszawy i okolic, gdyż poza tym terenem nie jesteśmy praktycznie w stanie sprawdzić warunków pobytu zwierząt.

Inaczej niż w innych schroniskach, u nas wszystkie zwierzęta są przeznaczone do adopcji. Azyl jest tylko tymczasowym schronieniem. Naszym pierwszorzędnym celem jest znalezienie dla każdego z naszych podopiecznych dobrego właściciela.  Każde zwierzę, niezależnie od wieku, stanu zdrowia i kondycji, ma szansę znaleźć takiego właściciela. Zwykle nietrudno jest zapewnić zwierzęciu lepsze warunki opieki, niż ma u nas. Każdy pies czy kot będzie szczęśliwszy w prawdziwym domu, w którym zamieszka z "własnym" człowiekiem.

W praktyce, zwierzęta chore, w trakcie leczenia lub kłopotliwe z różnych powodów, o wiele trudniej znajdują właścicieli, gdyż wymagania, jakie stawiamy kandydatom, są wtedy odpowiednio wyższe.

Nie każdy może adoptować każde zwierzę. Czasem zniechęcamy niektóre osoby do adopcji konkretnego psa, lub posiadania zwierzęcia w ogóle.

W Azylu stosujemy zabiegi profilaktyczne, w tym szczepienia, a także sterylizację. Zależy to jednak od stanu zwierzęcia w danym momencie. Dlatego czasem przerzucamy te obowiązki na nowego właściciela.

Formalności

Adoptujący musi zgłosić się po zwierzę osobiście, przedstawić dokument tożsamości i podpisać zobowiązanie. Wraz ze zwierzęciem otrzymuje od nas książeczkę zdrowia.

Pies opuszcza Azyl z numerkiem przy obroży (numer ewidencyjny i telefon Azylu). Prosimy adoptujących, by nosił ten numerek przynajmniej do czasu pełnej adaptacji w nowym miejscu. Wtedy powinien być wymieniony na "adresówkę" z danymi kontaktowymi nowego opiekuna.

Dane osobowe osób adoptujących są chronione, tzn. możemy je wykorzystywać tylko w celach statutowych Fundacji oraz udostępniać osobom trzecim tylko w celach i na zasadach przewidzianych prawem.


Kontakt w sprawie adopcji

  tel: 501 258 303


Uwaga: W szukaniu domów dla zwierząt korzystamy z pomocy wielu ludzi dobrej woli, ale nie oddajemy zwierząt do adopcji przez pośredników. Każdy, kto współdziała z Fundacją w dobrej wierze, może się na nią powoływać, pod oczywistym warunkiem, ze występuje pod imieniem i nazwiskiem.

Niezależne od Fundacji lub anonimowe ogłoszenia i informacje na temat zwierząt znajdujących się w naszej ewidencji mogą być mylące lub nieaktualne, zatem prosimy o ich weryfikację przez bezpośredni kontakt z Azylem.