BIULETYN | BLOG | LINKI

Psi Anioł > Fundacja > Wolontariat > Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

 1. Jak zostać wolontariuszem?
  Wolontariuszem może zostać każda osoba, która ukończyła 16 lat. Jeśli jest niepełnoletnia – umowę wolontariatu musi podpisać też jej rodzic lub opiekun prawny. Osoby poniżej 16 roku życia mogą przebywać w schronisku tylko pod opieką rodziców.
  Pierwszym krokiem do dołączenia do wolontariuszy Fundacji Azylu pod Psim Aniołem jest zapoznanie się z informacjami na stronie www.psianiol.org.pl/fundacja/wolontariat i wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres podany na powyższej stronie.
   
 2. Co robią wolontariusze?
  Głównym zajęciem wolontariuszy jest zajmowanie się zwierzętami w azylu, czyli wyprowadzanie ich na spacery (bardzo tego potrzebują!), czesanie ich, karmienie, szkolenie oraz czyszczenie ich boksów. Oprócz tego wolontariusze uczestniczą też w rozmaitych wydarzeniach (festyny, zbiórki) reprezentując naszą Fundację (stanie na stoisku, rozdawanie ulotek, rozmowy z ludźmi). Wolontariusze mogą włączać się też w inne projekty, promować adopcje oraz być domem tymczasowym dla najbardziej potrzebujących zwierząt.
   
 3. Czy trzeba deklarować ile czasu chce się poświęcić na wolontariat?
  Nie, wolontariat to działalność dobrowolna – opierająca się na chęciach i możliwościach pomocy poszczególnych osób. Nie wymagamy konkretnych deklaracji. Jeśli jednak wolontariusz przystępuje do nas, ale jest długo nieaktywny – możemy podziękować mu za współpracę.
   
 4. W jakich godzinach jest otwarte schronisko?
  Do schroniska zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 13-18, zaś w weekendy i święta w godzinach 11-18.
   
 5. Jak dojechać do azylu?
  Szczegółowe informacje odnośnie dojazdu do schroniska znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce „Kontakt”.
   
 6. Jak zdobyć od Państwa zaświadczenie o byciu wolontariuszem?
  Zaświadczenia o działalności wolontariackiej wydajemy na prośbę wolontariusza dopiero po pół roku jego aktywnej działalności w Fundacji. Wolontariusz musi być w schronisku określoną liczbę razy i wziąć udział w dodatkowych akcjach. Szczegółowe kryteria będą na stronie internetowej Fundacji.
   
 7. Chciał(a)bym wziąć pod swój dach psa/kota na tzw. tymczas, ale to za dużo kosztuje (leczenie, karma etc.)...
  Bardzo potrzebujemy domów tymczasowych dla naszych zwierząt – dzięki temu łatwiej i szybciej się socjalizują, uczą dobrych nawyków i są mniej zestresowane, a dzięki temu – jest większa szansa na wyadoptowanie ich w przyszłości. Jeśli ktoś zechce użyczyć domu tymczasowego jednemu z naszych psów lub kotów – podpisujemy z taką osobą umowę w ramach akcji „Rodzina Zastępcza” i na podstawie faktur zwracamy koszty leczenia, pożywienia i innych kosztów poniesionych na rzecz zwierzaka.