BIULETYN | BLOG | LINKI

Psi Anioł > Co robimy > Projekty > RR ratujmy razem > Tytuł nowej strony

Horror w Szydłowcu

PILNA POMOC

 

Szydłowiec, na pozór zwykłe miasto obok Radomia.
Miasto gdzie ludzie codziennie chodzą do pracy, na zakupy, spotykają się ze znajomymi,
czy załatwiają swoje sprawy.
Jest tylko jedna rzecz zadziwiająca w tym mieście.
Obojętność!
Niewytłumaczalna obojętność i znieczulica władz, oraz mieszkańców doprowadziła do tragedii.
Nasuwa się jedno pytanie, czy możliwe by w kraju Unii Europejskiej, setki bezpańskich psów biegały po ulicach, wpadając pod samochody, niekontrolowanie mnożąc się i powiększając bezdomność umknęły uwadze ludności?
Widać w Polsce możliwe!
Tragedia i horror jaki przeżywają te psy, ale także i koty jest niewyobrażalna, każdy dzień to batalia o życie!
Najbliższe schroniska nie chcą przyjąć zwierząt z powodu przepełnienia.
Liczba psów się powiększa i niedługo dojdzie do katastrofy.
Czworonogi padają ofiarami selekcji naturalnej, wpadają pod samochody, szczenięta padają z powodu chorób...

 


Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
ul. Kosodrzewiny 7/9, 04-979 Warszawa
03 1020 1042 0000 8802 0109 6528
z dopiskiem: SZYDŁOWIEC POMOC
Kontakt w sprawie adopcji PSÓW I KOTÓW:
tel. 501 258 303
e-mail: mariusztauber@psianiol.org.pl
URATOWANE

 

 

Szydłowiec, 20.11.2009 r.
 
W odpowiedzi na pytania dotyczące zamierzeń, w przedmiocie bezdomnych zwierząt informujemy:
1. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Szydłowcu zostaną zwiększone środki na przekazywane psy do schroniska dla zwierząt w Pabianicach.
2. Zamierzamy przystąpić do porozumienia międzygminnego, w sprawie budowy schroniska dla zwierząt. Ponieważ jest chętna osoba do budowy takiego schroniska Urząd pozytywnie zaopiniował jego lokalizacje.
3. Przygotowano projekt uchwały, w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt, w tym czopowaniu psów i kotów.
4. Zakupione zostaną dla Straży Miejskiej urządzenia do odławiania psów, a także przeszkoleni będą pracownicy Straży Miejskiej w tym kierunku.