BIULETYN | BLOG | LINKI

Zakłady opieki charytatywnej nad zwierzętami

Celem programu pomocy dla zakładów opieki charytatywnej nad zwierzętami jest rozszerzenie możliwości korzystania z publicznej ofiarności tym inicjatywom charytatywnym, których nie stać - przynajmniej na razie - na szersze zbieranie dotacji jako organizacje pożytku publicznego. Udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc bezdomnym zwierzętom jest jednym ze statutowych celów naszej Fundacji.

Program ma swoje wyraźne motywy - chodzi w nim o promocję charytatywnego modelu opieki nad bezdomnymi zwierzętami jako alternatywnego dla tego modelu, który realizują schroniska gminne i komercyjne.

Program polega na tym, że:

 • Fundacja zawiera umowę z osobą lub organizacją prowadzącą działalność charytatywną.
 • Fundacja prowadzi przyjmuje darowizny na swoje przedsięwzięcia i na pomoc dla partnerów umów łącznie.
 • Partnerzy zobowiązują się do prowadzenia działalności zgodnie z zasadami opieki charytatywnej.
 • Pomoc udzielona będzie w formie dotacji lub w formie zakupu przez Fundację potrzebnych partnerom towarów i usług.
 • Partnerzy otrzymają od Fundacji pomoc w wysokości nie większej niż to wynikać będzie z woli darczyńców.
 • Fundacja publikuje miesięczne wykazy zebranych środków i udzielonej Partnerom pomocy a także okresowe sprawozdania z jej wykorzystania.

Dotychczas Fundacja zawarła umowy z Partnerami:

 • Azyl Koci Świat Kasi Strzeleckiej k/Nasielska ZBIÓRKA ZAMKNIĘTA
 • Ośrodek adopcyjny Anny Wydry w Warszawie ZBIÓRKA ZAMKNIĘTA
 • Fundacja Canis Danuty Skarbek w Warszawie ZBIÓRKA ZAMKNIĘTA


 

Sprawozdanie na dzień 31.12.2008

Zebrano dla poszczególnych podmiotów
    Koci Świat Anna Wydra Canis
I 2008 130 50
II 2008 130 70
III 2008   130 100
IV 2008   138,40 110
V 2008   80 130
VI 2008   117,20 50
VII 2008   70 609,60
VIII 2008   0 50
IX 2008   0 50
X 2008   0 50
XI 2008   0 0
XII 2008
  0 0
RAZEM
795,60
1269,90

 

Koci Świat


Anna Wydra

W 2008 roku Fundacja przekazała Ośrodkowi Anny Wydry dotację w kwocie 6684,74 zł.

Darowizny, które wpłynęły po rozwiązaniu współpracy z Ośrodkiem Anny Wydry tj. od 1.09.2007 do 31.07.2008 zostały przekazane Ośrodkowi do dnia 31.12.2008r . Wszelkie darowizny dokonane po 31.07.2008r są systematycznie odsyłane do darczyńców z adnotacją „ zbiórka zamknięta”.

Canis

Do dnia 31.12.2008 przekazano Fundacji "Canis" w formie dotacji łączną kwotę 1089,60 zł (wyrównanie nadpłaty za zeszły rok). 

Sprawozdanie na dzień 31.12.2007

Zebrano dla poszczególnych podmiotów
    Koci Świat Anna Wydra Canis
I 2007 400 940 0
II 2007 1473,20 3126,71 1132,40
III 2007 2450,10 2889,65 4521,39
IV 2007 20763,53 12400,58 18315,75
V 2007 1503,50 2152,88 1821,71
VI 2007 330 270 0
VII 2007 100 595 0
VIII 2007 99 452 0
IX 2007 0 320 0
X 2007 100 470 0
XI 2007 200 130 50
XII 270 180 50
RAZEM 27 689,33 23 926,82 25 891, 25

 

Koci Świat

W 2007 roku Fundacja przekazała Kociemu Światu dotację w kwocie 28 000 zł. Do tej pory rozliczono 5 696,88 zł. W 2007 roku rozwiązano współpracę. Darowizny wpłacane na Koci Świat do dnia 31.07.2008 będą sukcesywnie przekazywane po rozliczeniu wcześniejszych zaliczek. 

Od stycznia do marca 2008 roku na Koci Świat wpłynęło 2025 zł.  

Gratulujemy uzyskania statusu organizacji OPP i życzymy dalszych sukcesów w ratowaniu zwierząt. 

Anna Wydra

W 2007 roku Fundacja przekazała Ośrodkowi Anny Wydry dotację w kwocie 18 037,68 zł, z czego rozliczono dotąd kwotą 15 714,55 zł. Z dniem 1.09.2007 rozwiązano współpracę. Darowizny wpływające po tym okresie czasu tj. od 1.09.2007 do 31.07.2008 będą sukcesywnie przekazywane Ośrodkowi Anny Wydry.

Od stycznia do marca 2008 roku na Ośrodek wpłynęło 390 zł. W marcu przekazano Ośrodkowi kwotę wysokości 2000 zł. Pozostałe darowizny zostaną przekazane po rozliczeniu wcześniejszych zaliczek.

Gratulujemy uzyskania statusu organizacji OPP i życzymy dalszych sukcesów w ratowaniu zwierząt.

Canis

Do dnia 31.12.2007 przekazano Fundacji "Canis" w formie dotacji łączną kwotę 26 071,55 zł. 

Sprawozdanie na dzień 31.12.2006

Zebrano dla poszczególnych podmiotów
    Koci Świat Anna Wydra Canis
rok 2006 35.135 19.719 22.019

Razem na program zebrano w 2006 r. 76 873 zł.
Na realizację programu wdaliśmy 78 054

 

Koci Świat

W 2006 roku Fundacji "Koci Świat" przekazano w formie dotacji łącznie 33 500 zł, z czego rozliczono dotąd 33 333 zł. wydatkami na:

 • leczenie: 11.127
 • karma: 8.496
 • materialy bud.: 6.766
 • transport: 2.164
 • zwirek i śr.czyst.: 1.495
 • utrzymanie azylu: 2.338
 • inne: 947

Anna Wydra

W 2006 roku Fundacja uczestniczyła w kosztach ośrodka Anny Wydry w kwocie 22 810 zł, z czego wydano na:

 • leczenie i sterylizację kotów: 9 570
 • karmę 13 240

Canis

Do dnia 31.12.2006 przekazano Fundacji "Canis" w formie dotacji łączną kwotę 21 744 zł, rozliczoną całkowicie wydatkami na:

 • leczenie i sterylizację: 19 351
 • karmę dla kotów: 441
 • remonty pomieszczeń dla kotów: 1 952