BIULETYN | BLOG | LINKI

Osoby prywatne pomagające zwierzętom

Partnerzy Fundacji Azylu pod Psim Aniołem to osoby sprawujące charytatywną opiekę nad zwierzętami, wspierane zbiórkami pieniędzy, jakie Fundacja organizuje na rzecz ich działalności.

Fundacji zależy na budowaniu zaufania darczyńców do działań Partnerów, by w ten sposób organizować rozproszoną, lokalną opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

W tym celu Fundacja zobowiązuje Partnerów do przestrzegania zasad charytatywnego działania na rzecz bezdomnych zwierząt i podejmuje się publicznego rozliczania ich działalności.

Prezentujemy Partnerów Psiego Anioła:


 • Joanna Szewczyk ze wsi Ziemięcin k.Grójca pomaga uratowanym koniom.
 • Mariusz Herich z Katowic pomaga kotom pod hasłem "Serce dla kotów i pełna miska".
 • Karina Schwerzler ze wsi Petrykozy k.Tarczyna
 • Regina Mączewska z Warszawy
 • Bogna Wojnarowicz z Otwocka 

         ZBIÓRKI ZAMKNIĘTE:
 • Beata Krupianik z Warszawy - (koty bródnowskie).
 • Renata Jarosińska z Warszawy i jej inicjatywa "Psy z działek" obok Huty Warszawa.
 • Małgorzata Georgiew i jej inicjatywa ''Kot z miasta'' 

Osoby, które chcą wesprzeć Partnerów Fundacji, prosimy o wpłaty dotacji na rachunek Fundacji z odpowiednią adnotacją:


Fundacja Azylu pod Psim Aniołem, 
Warszawa, ul. Kosodrzewiny 7/9

03 1020 1042 0000 8802 0109 6528

tytułem: [ nazwisko partnera ]

Więcej o dotacjach i odpisie 1% podatku: 
informacje dla darczyńców.
Sprawozdanie na dzień 31.12.2007
  Zebrano dla poszczególnych podmiotów
    B.Krupianik M. Georgiew M. Herich R. Jarosińska
  I 0 200 35 150
  II 121,70 128,40 10 50
  III 0 74,20 115 0
  IV 958,60 611,50 131,80 85,60
  V 0 0 0 0
  VI 0 0 0 0
  VII 0 0 0 0
  VIII 0 0 0 30
  IX 0 0 0 30
  X 0 200 0 30
  XI 0 0 20 100
  XII 0 0 20 50
  razem 1080,30 1214,10 331,80 525,60

Razem zebrano na działalność Partnerów 3151,80zł. 
Koszt pomocy Partnerom wyniósł 12 415,66 zł.

B.Krupianik
Do dnia 31.12.2007 Fundacja opłaciła działalność B. Krupianik na sumę 3287,46 zł. Były to wydatki na karmę i leczenie kotów miejskich.

M. Georgiew
Do dnia 31.12.2007 Fundacja opłaciła działalność M. Georgiew na sumę 7448,50 zł. Były to wydatki na leczenie i sterylizację kotów miejskich.

M. Herich
Do dnia 31.12.2007 Fundacja opłaciła działalność M. Hericha na sumę 305,84 zł.

R. Jarosińska
Do dnia 31.12.2007 Fundacja opłaciła działalność R. Jarosińskiej na sumę 1373,86 zł. Były to wydatki na karmę.Sprawozdanie na dzień 31.12.2006

Zebrano dla poszczególnych podmiotów
  M. Georgiew M. Herich R. Jarosińska
I            
II            
III            
IV 170 135    
V 66        
VI 50 500    
VII 400        
VIII 200        
IX 200        
X 307     550
XI 200     500
XII 6 230        
razem 7 823 635 1 050

Razem zebrano na działalność Partnerów 9 508 zł. 
Koszt pomocy Partnerom wyniósł dotąd 2 604 zł.

M. Georgiew
Do dnia 31.12.2006 Fundacja opłaciła działalność M. Georgiew na sumę 994 zł. Były to wydatki na leczenie i sterylizację kotów miejskich.

M. Herich

Do dnia 31.12.2006 Fundacja opłaciła działalność M. Hericha na sumę 612 zł. Były to wydatki na karmę

R. Jarosińska

Do dnia 31.12.2006 Fundacja opłaciła działalność R. Jarosińskiej na sumę 998 zł. Były to wydatki na karmę.