BIULETYN | BLOG | LINKI
Akcja 1% PIT

Przekaż 1% podatku.


Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.
Przekaż 1% naszej organizacji

Psi Anioł > Aktualności

Podaruj im trochę słońca ! (2009-01-06)

Jeśli zechcą nas Państwo wesprzeć swoim 1%, w formularzu PIT w rubryce "nazwa OPP" (Organizacja Pożytku Publicznego, którą wskazujecie jako beneficjenta Waszego 1%) proszę wpisać: Fundacja Azylu pod Psim Aniołem, w rubryce nr KRS:  0000098734.

Wpływy z 1% od podatków prywatnych osób są  podstawowym źródłem finansowania naszej całorocznej pracy. Dzięki nim możemy zaplanować i rozwinąć swoją działalność - konsekwentnie i z powodzeniem realizować charytatywny model opieki nad bezdomnymi psami i kotami, zgodny z Europejską Konwencją Ochrony Zwierząt Domowych.
 
Państwa pieniądze przeznaczamy na:

  • prowadzenie Azylu pod Psim Aniołem w Falenicy, gdzie znajdują schronienie psy i koty z terenu Warszawy i okolic,
  • leczenie bezdomnych zwierząt, nawet w przypadkach najtrudniejszych i wymagających dużych nakładów finansowych,
  • sterylizację/kastrację jako najbezpieczniejszy i najskuteczniejszy sposób zapobiegania rozmnażaniu się niechcianych zwierząt,
  • pomoc osobom opiekującym się społecznie bezdomnymi zwierzętami,
  • prowadzenie aktywnej działalności adopcyjnej, dzięki czemu dla ogromnej większości naszych podopiecznych znajdujemy nowe, dobre domy,
  • zapewnienie bezpieczeństwa i dożywotniej opieki zwierzętom starym i kalekim, które nie mają szansy na adopcję,
  • interwencje na wezwania do zwierząt będących ofiarami ulicznych wypadków bądź złego traktowania,
  • działania edukacyjne i aktywizujące lokalne społeczności.


Inne aktualności: