BIULETYN | BLOG | LINKI

Psi Anioł > Aktualności

Ratujmy Razem (2005-12-16)

Rozpoczynamy zbiórki pieniędzy pod hasłem Ratujmy Razem. Środki przeznaczone są na pomoc dla konkretnych bezdomnych zwierząt, którymi ktoś się zajął, ale wymaga to znacznych kosztów (zwłaszcza leczenia). Pomaganie zwierzętom wymaga przełamania obaw i poczucia bezradności u ludzi.


Inne aktualności: