BIULETYN | BLOG | LINKI

Psi Anioł > Aktualności

Biuro Ochrony Zwierząt (2004-06-03)

Tworzymy Biuro Ochrony Zwierząt dla stworzenia raportu o działalności hycla w Polsce. Prace nad raportem finansuje Fundacja Batorego w ramach wspierania społecznej kontroli działania administracji i innych instytucji zaufania publicznego.


Inne aktualności: