BIULETYN | BLOG | LINKI

Psi Anioł > Aktualności

Składamy do Urzędu m. st. Warszawy formalną ofertę realizacji zadania publicznego (2004-05-09)

Wobec wejścia w życie nowych przepisów o współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi, składamy do Urzędu m. st. Warszawy formalną ofertę realizacji zadania publicznego: rozwiązywanie problemu bezdomnych psów przez pozyskiwanie dla nich nowych właścicieli [PDF 200 KB]. Brak odpowiedzi.


Inne aktualności: