BIULETYN | BLOG | LINKI

Psi Anioł > Aktualności

Remont III Azylu (2003-05-29)

Remont: nowe boksy dla psów oddane do użytku, brakuje bud. Sprzątamy strych i piwnicę domu, instalujemy hydrofor. Agnieszka ma już bieżącą wodę.


Inne aktualności: