BIULETYN | BLOG | LINKI
Akcja 1% PIT

Przekaż 1% podatku.


Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.
Przekaż 1% naszej organizacji

Psi Anioł > Aktualności

Fundacja Azylu pod Psim Aniołem podczas zbiórki publicznej, przeprowadzonej w dniach 07 lutego 2014r. - 09 lutego 2014r. na terenie marketu ul. Fieldorfa 41 w Warszawie zebrała 574 kg suchej karmy, 120 kg suchej mokrej, makaronu w ilości 50 kg, ryżu (2014-04-08)

Fundacja Azylu pod Psim Aniołem podczas zbiórki publicznej, przeprowadzonej w dniach 07 lutego 2014r. - 09 lutego 2014r. na terenie marketu ul. Fieldorfa 41 w Warszawie zebrała 574 kg suchej karmy, 120 kg suchej mokrej, makaronu w ilości 50 kg, ryżu 80 kg oraz żwirku dla kotów w ilości 45l (pozwolenie nr AO/85/2014 wydane przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy).Wszystkie zebrane dary w naturze zostały przekazane do schroniska dla bezdomnych zwierząt prowadzonego przez fundację na ul. Kosodrzewiny 7/9 w Warszawie, co jest zgodne z celem statutowym fundacji.


Inne aktualności: