BIULETYN | BLOG | LINKI

Psi Anioł > Aktualności

Jestem - Szczekam - Czuję - Czekam (2008-10-29)

Nasza adopcyjna wystawa Jestem - Szczekam - Czuję - Czekam gości obecnie w Szkole Podstawowej nr 65 im. Władysława Orkana przy ulicy Mścisławskiej 1 w Warszawie.

Towarzyszy jej akcja promująca wolontariat. Na spotkaniu z młodzieżą nasi wolontariusze rozmawiali z uczniami o problemie bezdomności zwierząt, jego przyczynach i działaniach podejmowanych przez Fundację w celu jego zmniejszenia. Szkoły, które chciałyby zaprosić do siebie naszą wystawę prosimy o kontakt z Fundacją.

Więcej informacji TUTAJ!

Zobacz również: Wystawa


Inne aktualności: