BIULETYN | BLOG | LINKI

Psi Anioł > Aktualności

Dotacja od UM na 2003 rok (2003-11-02)

Urząd Miasta Warszawy przyznał nam dotację na 2003 rok na żywność i opiekę weterynaryjną. Z Urzędu Dzielnicy otrzymaliśmy pomoc rzeczową, w tym budy i boksy.


Inne aktualności: