BIULETYN | BLOG | LINKI

Psi Anioł > Aktualności

Serdecznie dziekujemy pani Małgorzacie Gutowskiej-Adamczyk (2012-02-21)

Serdecznie dziekujemy pani Małgorzacie Gutowskiej-Adamczyk za
ufundowanie naszemu azylowi kontenera na przechowywanie darów.
Kontener vel Magazyn jest wykorzystywany na bieżąco :)


Inne aktualności: