BIULETYN | BLOG | LINKI

Psi Anioł > Aktualności

Charytatywna kampania reklama naszej fundacji w Magazyn PenTest (2011-12-22)

 

Magazyn PenTest to anglojęzyczny tygodnik poświęcony tematyce testów
penetracyjnych, bezpieczeństwa aplikacji internetowych, mobilnych
testów penetracyjnych, bezpieczeństu IT oraz wielu bieżącym kwestiom
związanym z Internetem. Jest pismem skierowanym do profesjonalistów
pisanym przez specjalistów w danej dziedzinie.

Zobacz również: pentestmag.com/webapppentesting-22011/


Inne aktualności: