BIULETYN | BLOG | LINKI

Psi Anioł > Aktualności

Fundacja Azylu pod Psim Aniołem podczas festynu ekologicznego z okazji obchodów ,,Światowego Dnia Ziemi 2011'' na terenie Pola Mokotwskiego w Warszawie zebrała 1937,89 zł (pozwolenie nr AO/171/2011 wydane przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszaw (2011-06-08)

Fundacja Azylu pod Psim Aniołem podczas festynu ekologicznego z okazji obchodów ,,Światowego Dnia Ziemi 2011'' na terenie Pola Mokotwskiego w Warszawie zebrała 1937,89 zł (pozwolenie nr AO/171/2011 wydane przez  Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy). Cały dochód został przeznaczony na   opiekę weterynaryjną zwierząt przebywających w Azylu.

 


Inne aktualności: