BIULETYN | BLOG | LINKI

Psi Anioł > Aktualności

Budowa nowego schroniska- pażdziernik 2009r. (2009-11-10)

Pod koniec października 2009 r złożyliśmy w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie wniosek o wydrukowanie kopii map zasadniczych obszaru Bielan i Bemowa, potrzebnych do złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla planowanego schroniska.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakres wymaganych map obejmuje swoim zasięgiem obszar w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem. W przypadku planowanej przez nas inwestycji koszt części warszawskiej terenu, nie wykraczającej poza granice miasta to 1958,12 zł.
Część kopii map już zakupiliśmy i dzięki życzliwości zaprzyjaźnionych osób, w tym pomocy architekta, mamy gotowy projekt zagospodarowania terenu budowy według koncepcji studentów architektury, którzy dla nas przygotowali projekt koncepcyjny. Niestety, wymogi formalne dotyczące ilości potrzebnych map nie ograniczają się tylko do obszaru Warszawy.
Podobny zasięg będą miały mapy poza granicami miasta, po drugiej stronie planowanej inwestycji.
Całkowity koszt map przekroczy 4000 zł!
To bardzo obciążający nas wydatek, zważywszy porę roku która nadchodzi i konieczność wymiany kilkunastu psich bud w schronisku, ocieplenia kilkudziesięciu kolejnych, których 'żywotność' już się kończy oraz pomoc zwierzętom marznącym na ulicach.


Inne aktualności: