BIULETYN | BLOG | LINKI

Psi Anioł > Aktualności

Koteria (2007-01-03)

Fundacja tworzy projekt "Koteria". Ma ona na celu pomoc miejskim kotom poprzez uruchomienie nieodpłatnego punktu sterylizacyjno-adopcyjnego. Składamy wniosek o fundusze.


Inne aktualności: